Pazartesi, 23 July, 2018

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

2017 Sınav Başvuru Tarihleri

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)
Sınav Tarihi  29.04.2017
Sınav Başvuru Tarihleri 21.03.2017 – 29.03.2017
Sonuç Açıklanma Tarihi 18.05.2017
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)
Sınav Tarihi  16.12.2017
Sınav Başvuru Tarihleri 01.11.2017 - 09.11.2017
Sonuç Açıklanma Tarihi 12.01.2018

 

05 Aralık 2015 Sınav Başvuruları

5 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan 

İşyeri hekimliği

İş Güvenliği Uzmanlığı,

Diğer Sağlık Personeli

sınavlarına başvurular 27 Ekim - 5 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Değişikliği

ÖSYM 23 Mayıs 2015 İSG Sınavı Giriş belgeleri konusunda duyurusu yayınlandı. Ayrıntılar için >>>>>

 

30 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlanarak yürürküğe girmiştir. Ayrıntılar için >>>>>

 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun bazı maddeleri değiştirilerek 04 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıntılar için >>>>

Mayıs 2015 Sınav Sonuçları Açıklandı

Sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sınav Sonuçları

 

 

ÖSYM 23 Mayıs 2015 İSG Sınav Duyurusu

DUYURU
(18 Mayıs 2015)

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG Mayıs Dönemi): Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar ile çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 

ÖSYM BAŞKANLIĞI