Salı, 22 Ocak, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

İş Güvenliği Uzmanlığı Dilekçe

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

Bakanlığınızca yetkilendirilen ……………… eğitim kurumundan … sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programını,   /   /2013 tarihli ve ….. sayılı eğitim katılım belgesi ile tamamladım.

18.05.2013 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan … sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında ……. puan aldım. … sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgemin düzenlenmesi hususunu arz ederim.

                                                                                                                           İmza

                                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                                      TC Kimlik No

                                                                                                                      Unvanı

EKLER:

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

(Tek başına eklenen Yüksek Lisans belgesi yeterli değildir, yani mutlaka İSG ön lisans, mühendis, mimar, kimyager, fizikçi veya teknik öğretmen lisans programını tamamladığınıza dair mezuniyet belgesi olması gerekmektedir.)                                              

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                          

3-Belge ücretine ilişkin dekont (300 TL + KDV = 354 TL)

E-posta:

Telefon

            Ev       :

           İş         :

            Cep     :

İletişim adresi:

Fatura Bilgisi: (*)

Firma Unvanı  :

Firma Adresi   :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

  1. Telefon           :

*Belge ücretine ilişkin fatura Firmaya Kesilmesi isteniyorsa doldurulacaktır. Aksi halde kişinin Mernis ‘teki adres bilgisi dikkate alınarak belge sahibinin adına tanzim edilecektir.

**Belge ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal tahsilat hesabına (offline) yatırılacaktır.