Salı, 19 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İLK YARDIM EĞİTİMCİ EĞİTİMLERİ

İSAGEM Eğitim Kurumları ile İlkyardım Eğitimci Eğitim başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İlkyardım Eğitimci sertifikası ile

        Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilir, ilkyardım eğitim merkezi açabilir ve mesul müdür olabilir, işyeri hekimi iseniz işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticiliği yapabilir, sürücü kurslarında ilkyardım eğitmeni olabilirsiniz.

Kimler İlkyardım Eğitmeni Olabilir;

-          Tıp Doktorları,

-          Sağlık Memurları (Lise, ön lisans ve lisans mezunları,

-          Diş Hekimleri ve her türlü diş teknikerleri,

-          Eczacı ve ecza teknikerleri,

-          Biyologlar,

-          Hemşireler ve ebeler (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları),

-          Veteriner Hekimler,

-          Paramedik’ler,

-          Psikolog,

-          Fizikoterapist, fizyoterapi teknikeri,

-          Sağlık Mühendisi ve fizikçisi,

-          Röntgen Teknisyen/teknikeri,

-          Hayvan Sağlık Memuru,

-          Acil Tıp Teknisyen ve teknikeri

-          Odyolog ve odyometri teknisyeni ve teknikeri,

-          Sosyal Hizmet Uzmanı,

-          Emekli Sağlık Çalışanları,

-          Laborantlar,

-          Diyetisyen,

-          Dil ve konuşma terapisti,

-          Pedolog,

-          Anestezi teknisyeni/teknikeri,

-          Perfüzyonist,

-          Radyoterapi teknikeri,

-          İş ve uğraşı teknikeri ve terapisti,

-          Elektronörofizyoloji teknikeri,

-          Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknisyen/teknikeri, Tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikeri,

-          Tıbbi protez ve ortez teknisyen/teknikeri,

-          Ameliyathane teknikeri,

-          Adli tıp teknikeri,

-          Diyaliz teknikeri

Eğitim Süresi;

Sağlık Personelleri  5 gün temel İlkyardım bilgileri eğitim programına katılıp, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde 3 günlük İlkyardım uygulamaları eğitim becerisi kurs programına katılırlar. Toplam eğitim süresi 8 gündür.

Tıp doktorları ise sadece 3 günlük İlkyardım uygulamaları Eğitim becerisi programına katılırlar. Bu eğitimler, eğitimci eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilebilmektedir.

Eğitim sonunda alınan Sertifika 8 yıl süre ile geçerlidir.

İhtiyaç Duyulan Belgeler; 2 Adet vesikalık fotoğraf, Diploma fotokopisi (noter onaylı), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ücretlendirme: İlkyardım Eğitici Eğitimi 1.400 TL’ dir.