Çarşamba, 20 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

 

 

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı 

(İşyeri Hemşireliği Eğitimi)

 

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, bu eğitim programı ile işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan risk etmenlerine ve korunma tedbirlerine yönelik bilginin yanı sıra temel hukuk ve iş hukukuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

İSG-KATİP, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programıdır. Bu program iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusundaki iş ve işlemlerin tamamının elektronik ortama aktarılarak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla diğer sağlık personeli temel eğitim programı müfredatına İSG-KATİP sistemi dâhil edilmiştir. 

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam

90 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri, programın içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme değerlendirme süreci ve bu süreçlerin her birine dair esaslar verilmiştir.

 

Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

  1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
  2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak uygulanmalıdır.
  3. Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz
  4. Dersler saat 09:00 ile 21:00 arasında yapılır.
  5. Eğitim programında yer alan ilk 10 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. 

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler

 

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

Yüz yüze

Uzaktan

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

0

1

2

Türkiye ve Dünyada  İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

2

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

1

1

2

4

Uygun İşe Yerleştirme

1

1

2

5

Temel Hukuk ve İş hukuku

1

2

3

6

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

1

1

7

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

2

4

6

8

İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

1

1

2

9

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

2

2

4

10

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

1

1

2

11

Psikososyal Risk Etmenleri

1

0

1

12

Fiziksel Risk Etmenleri

1

0

1

13

Kimyasal Risk Etmenleri

1

0

1

14

Biyolojik Risk Etmenleri

1

0

1

15

Ergonomi

1

0

1

16

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

1

1

2

17

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

0

1

1

18

İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

2

2

4

19

İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

1

3

4

20

İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

1

2

3

21

İş Kazaları

1

3

4

22

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

1

0

1

23

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

3

3

6

24

Toksikolojinin Temel İlkeleri

1

1

2

25

İş Sağlığında Güncel Konular

1

1

2

26

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

2

4

6

27

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

2

3

5

28

İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

2

2

4

29

İletişim Teknikleri

2

1

3

30

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

2

2

4

31

İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

2

2

4

32

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

1

0

1

33

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

3

0

3

34

Genel Değerlendirme ve Son Test

1

0

1

 

TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

45

45

90