Salı, 19 February, 2019

 •   Call center: +90 312 472 42 75
 •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

SEVESO Eğitimleri

SEVESO Eğitimleri - Güvenlik Raporu Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri

SEVESO direktifi , insanları ve çevreyi büyük kazalardan korumak için yayımlanan en önemli AB direktifidir. Bu direktif, endüstride “önemli miktarda tehlikeli madde” kullanan kuruluşlara uygulanmaktadır. Kuruluşların yönetim mercileri özellikle, büyük kaza önleme politikasını uyguladıklarını ve bir güvenlik yönetim sistemi içinde, kontrol edilen ve izlenen uygun önleme ve azaltma önlemlerini gerçekleştirdiklerini göstermelidirler.  ‘’Güvenlik Raporu’’ olarak anılan bu çalışmanın hazırlanabilmesi uzman bir ekip gerektirmektedir. Bu raporun nasıl hazırlanacağı konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahip olan İSAGEM, kendi dersliklerinde ve/veya müşterilerinin tesislerinde uygulamalı olarak eğitimler vermektedir.

Modül 1:

İSAGEM Dersliklerinde Teorik SEVESO Eğitimleri

Eğitim Süresi: 5 gün

Eğitim İçerikleri

 • Yasal Mevzuatlar ve Güvenlik Raporu Kapsamı
 • Seveso Direktifinin Tarihsel Gelişimi,
 • Seveso II Direktifinin içeriği ve yükümlülükleri,
 • Seveso III Direktifinin içeriği ve getireceği yükümlülükler,
 • Ulusal Mevzuat Hakkında Bilgilendirme,
 • (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik)

 

 • Güvenlik Yönetimi Sistemini Oluşturan Parametreler ve Proses Süreçleri
 • Proses akış diyagramı (PFD) ve Borulandırma ve enstrümantasyon diyagramı (P&ID) Okuma,
 • Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • İşletme kontrolü,
 • Değişimin yönetimi,
 • Acil durumlar için planlama,
 • Performansın izlenmesi,
 • Denetleme ve inceleme,

 

 • Büyük Endüstriyel Kazalara Neden Olabilecek Kimyasalların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 • Proses Tehlike Analizi

 

 • ARAMİS
 • LOPA
 • WHAT IF?
 • FMEA
 • HAZOP, HAZID
 • ETA
 • FTA
 • Bow - Tie
 • Önlemler- Bariyerler
 • PHA
 • ALARP
 • Örnek uygulama

 

 • Kantitatif Risk Değerlendirme Metotları
 • Sonuç Analizi Modellemesi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi
 • Kaza Senaryoları ve Derecelendirilmesi
 • Tehlikeli Alan Sınıflandırması ve Ekipman Uygunluğu (ATEX) Modellemesi
 • Değişiklik Yönetim Sistemi
 • Olayların Sınıflandırılması, Araştırılması ve Raporlanması
 • Saha Emniyet Turu ve Raporlaması
 • Dahili/Harici Acil Durum Planı ve Tatbikatları

 

 • Acil durum prosedürlerinin oluşturulması,
 • Güvenlik ekipmanlarının yeterliliğinin kontrolü,

 

 • Patlayıcı Ortamların Değerlendirilmesi (ATEX 100a, ATEX 137)
 • Patlayıcı ortamların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırılması (Patlamadan Korunma Dokümanı/EN60079-10-1, EN60079-10-2)

Eğitmen ve Danışman Kadromuz

 1. Prof. Dr. Kudret Ekiz - Göğüs Hastalıkları
 2. Prof. Dr. Ahmet Saltık - Halk Sağlığı
 3. Prof. Dr. Müşerref Önal - Kimya
 4. Prof. Dr. Ali Akyıldız - Hukuk
 5. Doç. Dr. Kürşad Türker - Endüstri Mühendisi
 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Akkaplan Birinci - Yangın Uzmanı
 7. Dr. Buhara Önal - Halk Sağlığı İşyeri Hekimi
 8. Dr. Metin Uysal - İşyeri Hekimi
 9. Can Doğan - Maden Mühendisi (A) sınıfı İSG Uzmanı
 10. Ümit Tarhan - Kimyager (A) Sınıfı İSG Uzmanı
 11. Gülden Vural - Biyolog (A) Sınıfı İSG Uzmanı
 12. Hüseyin Bilgen - Kimya Mühendisi
 13. Tayfun Özdikmen - Acil Durum Yönetimi Uzmanı, OHSAS Baş Denetçisi
 14.  

Modül 2: Müşterilerimizin Tesislerinde Teorik ve Uygulamalı SEVESO Eğitimleri

Eğitim Süresi: 8 Gün

Eğitim İçerikleri

Bu modül, Modül 1’de yer alan teorik eğitimlere ilaveten 3 günlük saha uygulama eğitimleri içermektedir.
 

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Kurs kaydı, ücret bilgileri ve diğer detaylar için bizimle temasa geçebilirsiniz.