Salı, 19 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

Eğitim Programı

Derslerin amaç ve öğrenim hedefleri

Her bir dersin amaç ve öğrenim hedefleri, derslerin üst başlığında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Ders Programı

Her bir ders için ayrılması gereken süre 45 dakikadır. Kullanıcıların her bir derste ne kadar vakit geçirdikleri sistem tarafından tutulmaktadır. Her bir dersin bitirme gerekleri ilgili dersin üst başlığında belirtilmiştir. Bazı dersler için metni takip etmek yeterli iken; bazı dersler için ders sonundaki testte başarılı olmak da gerekmektedir. Her iki durumda da derse gerekli süre ayrılmaması durumunda, sistem yöneticisi tarafından dersin tamamlanma kaydı iptal edilebilecektir.

Eşzamanlı Eğitim

Sanal sınıf uygulamaları (eşzamanlı eğitim -konferans), katılımcılarına önceden mail ile duyurulacaktır. Toplam uzaktan eğitim süresinin %10'u eşzamanlı eğitime ayrılmıştır. Uzaktan eğitim süresince toplam 9 saatlik eşzamanlı eğitim planlanmıştır. İlgili derslerin içeriğinde dersin eşzamanlı olarak verileceği ve gün ve saati belirtilmiştir. Sanal sınıf mevcudu -örgün eğitimler gibi- en fazla 25 kişidir.