Çarşamba, 20 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

Risk Analizi

Kapsamlı Güvenlik Araştırması/Risk Analizi

Risklerin Saptanması  ve Derecelendirilmesi

Bütçenin verimli olarak saptanabilmesi ve kullanımı için ve insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden risklerin tespiti için yapılan kapsamlı bir araştırmayı ifade eder.

Optimal Çözümlerin Oluşturulması

Saptanmış risklerin önerilecek güvenlik yapılanması ile ne şekilde çözümlenmiş olacağı personel, ekipman ve uygulamalar kapsamlı bir rapor ile belirtilecektir. Bu rapor, çözüm önerilerini consept (yaklaşım) olarak ele alır. Tavsiye edeceğimiz acil durum yönetimi güvenlik sistemi, proje mahallinin özel koşullarını da dikkate alarak, potansiyel risklerin önlenmesini ya da asgariye indirilmesini mümkün kılacaktır.

Maliyet - Fayda Dengesine Dikkat Edilmesi

Çabaların öncelikli riskler üzerinde yoğunlaştırılmasının yanı sıra, belirli bir sorun için birkaç alternatif çözüm bulma yeteneğimiz, hem etkili hem de işin boyutuna kıyasla düşük maliyetli bir acil durum yönetimi güvenlik sistemini kurmak için ihtiyaç duyduğumuz esnekliği sağlar.

Sunum ve Revizyon

Müşteri, saptanan riskler, çözüm önerileri, maliyet konularında bir sunumla bilgilendirilir. Bu toplantıda proje, gelen talepler ve mutabakatla son şeklini alır.