Çarşamba, 20 February, 2019

 •   Call center: +90 312 472 42 75
 •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

seveso

SEVESO - Güvenlik Raporu

1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 Temmuz 2012 yılında Avrupa Birliği Resmi Gazete’sinde Seveso III Direktifi yayımlanmış olup, 1 Haziran 2015 itibariyle Seveso II Direktifi’nin yerini alacaktır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik olarak mevzuatımıza giren ve AB ülkelerinde SEVESO II direktifi olarak bilinen direktif, pek çok firmaya kapsamlı bir hazırlık sürecini zorunlu tutmaktadır. İSAGEM olarak, endüstriyel alanda uzun yıllara dayanan uygulama birikimimiz ve bu alanda yayımladığımız kaynak ders kitaplarımızla, SEVESO direktifinin öngördüğü hazırlıkları tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.

Buna göre;

 • Güvenlik politikasının oluşturulması,
 • Güvenlik raporunun hazırlanması,
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması,

Gibi aşamaları kurum, kuruluş ve tesislerin iştigalini dikkate alarak planlıyoruz. Yangın, patlama, tehlikeli kimyasalların yönetimi, HAZOP, patlamadan korunma, acil durum ve risk yönetimi alanlarındaki tecrübemizi SEVESO direktifi ile birleştirip, İSAGEM olarak bu alanda çözüm ortağınız olmayı hedefliyoruz.

SEVESO direktifi gereği İSAGEM hizmet kalemleri aşağıdaki gibidir;

 • Risk analizinin hazırlanması,
 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri (CLP direktifine uygun olarak sınıflandırma).
 • Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu,
 • Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması,
 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri,
 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi,
 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri,
 • Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi,
 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları,
 • İnsan hataları ve güvenilirlik analizi,
 • Kaza senaryolarının oluşturulması ve kazaların meydana gelme frekanslarının hesaplanması,
 • Etki şiddetinin hesaplanması ( Simülasyonların gerçekleştirilmesi)
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması,
 • Acil durum saha planlarının oluşturulması,
 • Acil durum hızlı kılavuzların hazırlanması,
 • Patlamadan Korunma dokümanlarının hazırlanması,
 • Form ve çizelgelerin hazırlanması,
 • Dahili Acil Durum Planının Oluşturulması
 • Acil durum prosedürlerinin oluşturulması,
 • Güvenlik ekipmanlarının yeterliliğinin kontrolü,
 • Personel eğitimi ve tatbikatları,
 • Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için sağlanacak yardımlara ilişkin düzenlemeler,
 • Performansın ve kurulan güvenlik sisteminin denetlenmesi.

Daha kapsamlı bilgi ve detaylı anlatım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.